like

like.pl - Warunki użytkowania

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisów like.pl, dzs.pl, seabird.pl

Podstawowe definicje:
Serwis – witryna internetowa z domeną główną like.pl, dzs.pl lub seabird.pl
Administrator – osoba upoważniona do dokonywania wszelkich zmian w serwisie
Rejestracja – proces umożliwiający korzystanie z serwisu, po uprzednim podaniu prawdziwych danych, loginu oraz hasła (wynikiem rejestracji jest posiadanie profilu przez użytkownika)
Użytkownik - osoby fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna, która uprzednio zarejestrowała się w serwisie
Profil – konto w systemie umożliwiające zakładanie subdomen
Subdomena – domena niższego poziomu utworzona w domenie głównej
Usługa – udostępnianie użytkownikowi przez administratora, subdomeny lub subdomen w serwisie, lub umożliwienie użytkownikowi korzystanie z własnej domeny kierującej na określoną subdomenę w serwisie
Właściciel – firma Future Communication ul. Słowackiego 21a, 82-300 Elbląg

1. Warunki rejestracji w systemie.
a) Rejestracja odbywa się wyłącznie za pomocą formularza dostępnego w serwisie, na stronach internetowych serwisu.
b) Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Podanie niepoprawnych danych upoważnia administratora do usunięcia profilu użytkownika z serwisu i w wyniku tego uniemożliwienie mu korzystania z usługi.
c) Nie przestrzeganie zasad regulaminu upoważnia administratora do usunięcia profilu użytkownika z serwisu i w wyniku tego uniemożliwienie mu korzystania z usługi.
d) Korzystający wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych w celach marketingowych lub wynikających z wykonywania dostępu do serwisu.
e) Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane w formie elektronicznej poprzez publikację na stronach, lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez użytkownika.

2. Warunki korzystania z usługi.
a) Użytkownik zobowiązuje się do poufnego utrzymania haseł dostępu oraz dołożenie najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu do usługi i profilu osobom nieupoważnionym.
b) Właściciel nie gwarantuje dostępu do usługi, a tym samym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, gdy użytkownik lub osoba trzecia poniesie szkodę na skutek nieprawidłowego lub braku działania usługi.
c) Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za poczynania osób odwiedzających jego subdomenę lub domenę.
d) Właściciel mimo, dołożenia wszelkich starań, nie gwarantuje braku występowania problemów technicznych, w skutek których dane zgromadzone przez użytkowników mogą być bezpowrotnie stracone. W związku z tym właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę danych użytkowników.
e) Właściciel zaleca użytkownikom wykonywanie kopii bezpieczeństwa zgromadzonych przez nich danych.
f) Zabronione jest przechowywanie i udostępnianie stronom trzecim programów, plików mp3, własności intelektualnej do których nie posiada się praw autorskich, zamieszczanie treści pornograficznych oraz niezgodnych z polskim prawem. Zabronione jest także umieszenie odnośników do tego typu treści i do stron o takiej tematyce.
g) Działanie na szkodę właściciela lub innych użytkowników jest zabronione.
h) Użytkownik udziela właścicielowi zgodę na wykorzystywanie subdomen do celów marketingowych i dowolne zagospodarowanie treści wyświetlających się pod subdomenami użytkowników.
i) W przypadku nie używania profilu przez użytkownika (braku logowania) w okresie 12 miesięcy lub dłuższym, profil może zostać usunięty przez administratora serwisu.
j) W przypadku nie używania subdomeny przez użytkownika (braku wejścia na subdomenę przez użytkownika lub osobę odwiedzającą subdomenę) w okresie 3 miesięcy lub dłuższym, subdomena może zostać usunięta przez administratora serwisu.
k) Zakazane jest seryjne zakładanie subdomen lub profili przez skrypty internetowe.
l) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.


Powrót do ekranu logowania

cron